කඩාවැටුන UFC තරුව රොන්ඩා


රොන්ඩා රොව්සි
රොන්ඩා කියන්නෙ හිටපු UFC ශූරිය.

ජුඩෝ වලින් 2008 දි ඔලිම්පික් පදක්කමක් දිනාගැනීමත් සමග තරුවක් වන මැය, MMA තුල තම කිරුළ රැක ගන්නෙ ජුඩෝ වල Take Downs සහ ජුජුට්සු වල Lock Techniques පාවිච්චි කිරීමෙන්.

ඕනෑම තරඟයක් KO හෝ Submission මගින් ඉක්මනින් නිමාකිරීමට රොන්ඩා ප්‍රසිද්ධයි.
MMA තරඟ 12 ක් පිට පිට ජයගන්නා රොන්ඩා සැබෑ දක්ෂයෙක්.

නමුත් 2012 සිට රැකගත් කිරුළ රෝන්ඩා ට නැති වෙන්නෙ 2015 නොවැම්බර් වලදී හොලී හෝම් (Holly Holm) ට පරාජය වීමත් සමගයි.පහලින් තියෙන්නෙ ඒ වීඩියෝව.
රොන්ඩා ට UFC කිරුළ අහිමිවූ මොහොත
එම පරාජයෙන් දැඩිව මානසික කඩාවැටුන රොන්ඩා වසරකට පමණ පසු නැවත UFC ආගමනයට උත්සහ කරනව 2016 දෙසැම්බර් වලදී.
අමන්ඩා හට පරාජය වීම
ඒත් අමන්ඩා (Amanda Nunes) හමුවේ නැවතත් පරාජය වෙන රොන්ඩා ට මෙවර නම් නැවත පැමිණීමට තවත් අවස්ථාවක් ලබා ගැනීම දුශ්කර වේවි.

No comments:

Post a Comment