පිරිසක් සමග ගැටුම හෙවත් කල්ලි සටන්එක් අයෙකුට වඩා වැඩි පිරිසක් සමගසටන් කිරීම මෙම ගණයට වැටේ.


කල්ලියක් තුල හැසිරීමේදී පුද්ගලයෙකුගේ ප්‍රචණ්ඩකාරීත්වය වැඩිවන බව මනෝවිද්‍යාත්මක පර්යේෂණ මගින් තහවුරු කර ඇත, ඒ හානියේ වගකීම පිරිසක් අතර බෙදී ඇති බැවින් තනි පුද්ගලයා කරන ක්‍රියාවල වගකීම අඩු වන බැවිනි.


නිසි ස්ථානගතවීම

පිරිස මැදට යෑම හෝ පිරිසට තමන් වටකර ගැනීමට ඉඩ නොදිය යුතුය.

සෑමවිටම ප්‍රතිවාදීන් සියල්ලන් තමන්ට දර්ශනය වනලෙස ස්ථානගත විය යුතුය. පිරිස මැදට යෑමෙන් තමන් නොදකින පහරකෑම් වලට ලක්වීමට සිදුවන අතර ඒවායින් සිදුවන හානිය අධිකය.

සෑමවිටම ඔබට ආසන්නතම පුද්ගලයාගෙන් අනෙක් පිරිස ආවරණය වන පරිදි වක්‍ර චලන වල යෙදෙන්න.

පහත උදාහරණයේ x සමග වාදයක් පවතිනවිට y ද ඉදිරියට එයිනම් , ඒ හා සමගම ඔබ y ගෙන් අනෙක් පිරිස ආවරණය වන පරිදි වක්‍රාකාර චලනයකින් 3 අවස්ථාවට ස්ථානගත විය යුතුය.මෙම චලනය අතරතුර ආසන්නතම පුද්ගලයාට පහරදීම සිදුකල හැක.
පහත වීඩියෝව මේ සඳහා කදිම උදාහරණයකි. 1.15 මිනිත්තුවේ කලුජාතිකයා සමබරතාව ගිලිහී ඇදවැටෙන තුරු ඔහු නිවැරදිව ස්ථානගතවී පහරදීම සිදුකරයි. ඇදවැටුණු පසු ඔහුව වටකර පහරදීමකට ලක්වේ.
Saneth Rajinda Marthos විසින් මේ හා සමාන අපූරු ඉගැන්වීමක් පහත වීඩියෝවෙන් දැක්වේ.


අවධානය

එක් අයෙකු කෙරෙහි අවධානය තබාගෙන නොසිටින්න,

බොහෝවිට වාදයකට පැටලුන විට වාද කරන පුද්ගලයා කෙරෙහි පමණක් අවධානය රැඳීම සිදුවේ. ඔහුගේ සගයන් තම දර්ශනපථයේ තබාගැනීම අමතක වේ. ප්‍රතිවාදී පිරිස වැඩි නම් ඔවුන් සැම දෙනා කෙරෙහි යම් අවධානයක් තබා ගත යුතුය.


ඉවත්වීම 

කිසිවිටෙක ප්‍රතිවාදියාට පසුපස හරවා ඉවත්වීම නොකළ යුතුය, ආරක්‍ෂිත දුරකට යනතෙක්ඔබ දෑස ඔවුන් කෙරෙන් ඉවත් කර නොගන්න.

පහත වීඩියෝවේ පුද්ගලයා පිරිසට පිටුනොපා පහර දෙමින් ඉවත්වන අයුරු පෙන්නුම් කරයි.


No comments:

Post a Comment