සමනල පිහිය හෙවත් බැලිසොං පිහිය

සමනල පිහිය
  • හකුලන සාක්කු පිහියක් වන සමනල පිහිය (butterfly knife) බැලිසොං ලෙසින්ද හඳුන්වයි.
  • පිලිපීනයේ බටැන්ගස් (Batangas ) ප්‍රදේශයේ ජනතාව විසින් කරන ලද නිර්මාණයක් වන මෙම පිහිය, එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව සැමවිටම ලඟතබාගන්නා ආයුධයකි. ඔවුන්ගේ සංස්කෘතියේ කොටසකි.  • පිහි මිටේ කොටස් දෙකක් අතර තලය සැඟව යන පරිදි සකසා ඇති මෙම පිහිය එලියට ගැනීම සහ හැකිලීම විවිධ සිත් ඇදගන්නා ආකාරයේ ක්‍රම මගින් කිරීමට හැකිවීම මෙම පිහියේ ජනප්‍රියතාවයට විශාල හේතුවකි.
  • කෙසේවෙතත් මෙම පිහිය යුරෝපයේ ඇතැම් රට වල මෙන්ම ඇමරිකාවේද විකිණීම තහම්නම් ය. මෙම පිහි ක්‍රමෝපායන් පුහුණුවේදී අතපසුවීම් නිසා දිගින් දිගටම පුහුණුවන්නන් තම අත් කැපීම් තුවාල වලට ලක්කර ගැනීම ඊට හේතුවයි. ඊබේ (ebay) හෝ අලි එක්ස්ප්‍රස් තුල ද මෙම පිහිය විකිණීම තහනම් ය. 

නවීන මාදිලියේ සමනල පිහියක්
  • විවිධ නවතාවයන්ට නිරන්තරව ලක්වන මෙම සමනල පිහිය විනෝදාංශයක් ලෙස පිහි එකතු කරන්නන් අතර ඉතා ජනප්‍රිය ය.1 comment: