වහලුන්ගේ සටන් කලාව - කැපියෝරා  • 16 වන ශතවර්ෂයේදී පෘතුගීසින් විසින් බ්‍රසීලයට රැගෙනආ අප්‍රිකානු වහලුන් විසින් තනාගත් අපූරු සටන් කලාවකි.

  • වහලුන් ලෙස බ්‍රසීලයට පැමිණි අප්‍රිකානු ගෝත්‍රිකයන් හට සටන් පුහුණුව තහනම් විය, එහිදී ඔවුන් තම ගෝත්‍රික සටන් ක්‍රම , ගෝත්‍රික සංගීතය සමග එක්කර එක්තරා රිද්මයකට ශිල්ප පුහුණුව ඇරඹීය. ඒ තම ස්වාමි වරුන්ට තමුන් නැටුම් පුහුණුවන බව පෙන්නුම් කරමිනි. නැටුම තුල සටන් ශිල්ප සැඟවූවා යයි පැවසීමද නිවැරදිය.

  • පා පහරවල්, අත් පහරවල් , කැරකී කරන ශිල්ප හා කරනම් වලින් සමන්විත කැපියෝරා(Capoeira)  නැරඹීමට ඉතා ප්‍රිය සටන් ක්‍රමයකි, ගොලිවුඩ් චිත්‍රපට ගණනාවක් තුලද කැපියෝරා ශිල්පීන් තම හැකියාවන් පෙන්වා ඇත. (දිග කලිසම සහ ඉන බැඳි ලණුව  කැපියෝරා නිල ඇඳුම වේ )  • මෙම නර්තනය,සංගීතය සමග ඇති කලවම නිසා ආරක්ෂක සටන් කලාවක් ලෙස එතරම්ම  සාර්ථක නොමැති වුවද මෑතකාලීනව MMA සටන් තුල කැපියෝරා ශිල්පීන් සාර්ථක වූ අවස්ථා කීපයක් ද දැකගත හැකි විය.No comments:

Post a Comment