හොඳට නරකට හේතුවන ඇදීමේ ව්‍යායාම

නම්‍යශීලීත්වය වැඩිකරගැනීම සඳහා බොහෝදෙනා පේශි ඇදීමේ ව්‍යායාම සිදුකලද, නිසි අවභෝධයකින් තොරව සිදුකරන ඇදීමේ ව්‍යායාම සදාකාලික අබාධ ඇතිකළ හැක.
  • ඇදිමේ ව්‍යායාම සිදු කිරීමේදී තවත් පාර්ශ්වයක ගෙන් අමතර බලයක් යොදා ගැනීමට වඩාත් හානිකර විය හැක.

ව්‍යායාම වලදී ඇදීමට ලක්වන ප්‍රධාන කොටස් 3 කි, ඒවා නම් ligaments, tendons සහ පේශි වේ.
tendons - පේශිය හා අස්ථිය සම්බන්ධ කරන බන්ධනය
ligaments - අස්ථියක් තවත් අස්තියකට සම්බන්ද කරන බන්ධනය


අමතර ඇදීමකට ලක්වූ විට පේශි ඉක්මනින් සුවවන අතර ligaments, tendons සුවවීමට බොහෝ කාලයක් ගතවේ. එමනිසා ව්‍යයාමය තුල ligaments, tendons ඇදීමට ලක්කිරීම අවම කල යුතුය.

" ~ as flexibility increases, stability decreases ~ "  

පහතින් සඳහන් කර ඇත්තේ වඩාත් සැලකිලිමත්ව සිදුකලයුතු ව්‍යායාම කිහිපයකි.

1) පාද කෙලින් තබාගෙන කෙළින් තබා ගෙන කකුලේ ඇඟිලි ඇල්ලීම


බොහෝ දෙනා සිදුකරන නමුත්ඉ තාමත් ප්‍රවේශමෙන් ක්‍රමානුකූලව කළ යුතු ව්‍යායාමයක් වන අතර වැඩි බලයක් යොදා සිදුකිරීම මගින් දනහිසේ එහි ඇති ligaments පසුපසට ඇදීමකට ලක් වීම මගින් කොන්දෙහි Disks අස්ථානගත වීමකට ලක් විය හැකි ය .
ඉතාමත් සන්සුන්ව ක්‍රමානුකූලව සිදු කිරීමෙන් කිරිමෙන් සිදුවන හානි වලක්වා ගත හැක .2) කඩුළු පනින්නාගේ ඇදීම

රූපයේ පරිදි දැක්වෙන පරිදි මෙම ව්‍යායාමයේදී පිටුපසට නමා ඇති කකුලෙහි දණහිස ආශ්‍රිත ligaments, tendons විරුද්ධ දිශාවකට ඇදීමට ලක් විය හැක . ආබාධ ඇතිකරවිය ඇති කරවිය හැකි ව්‍යායාමයකි .
3) උඩු කය දෙපසට කැරකවීම


පහසුවෙන්ව සිදුකල හැකි නිසා වේගයෙන් කරකැවීම මගින් අමතර ඇදීමකට ලක්වීම සිදුවිය හැක.

ක්‍රමානුකූලව සහ සෙමින් සිදු කළ කලයුතු ව්‍යායාමයක් වන අතර අධික වේගයක් හෝ අමතර බලයක් සමග මෙම ව්‍යායාමය ව්‍යායාමය සිදු කිරීමෙන් කොඳු නාරටියේ ඇදීම් වලට ලක් විය හැක4) පිටුපසට නැමීම හෙවත් දුන්න බෑම

කොඳු නාරටියට බලපෑමක් ඇති කළ හැකි විය මෙම ව්‍යායාමය නිසි ලෙස සිදු නොකිරීම මගින් කොන්දේ Disks අස්ථානගත වීමකට ලක් විය හැක. ස්නායු වලට අනවශ්‍ය පීඩනයක් ඇති කරයි
නිසි පුහුණුවක් යටතේ ඉතාමත් සන්සුන්ව හා ක්‍රමානුකූල ව පමණක් පුහුණු කළ යුතු ව්‍යායාමයකි.


5) යෝග හලාසන.යෝග පුහුණු වන්නන්ගේ ආසනයක් උවද වර්තමානයේ වෙනත් ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන්ද සිසුන්ව මෙම ඉරියව්වට යොමුකරයි. ඉතා ක්‍රමානුකුලව කලයුතු ව්‍යායාමයක් වන මෙහිදී වැරදි ලෙස බලය යෙදවීම මගින්, ගෙල හා කොන්ද ආශ්‍රිත ආබාධ ඇතිකරවිය හැක.No comments:

Post a Comment